Dictionar juridic

Contract financiar calificat


Creditorul îndreptățit să participe la procedura insolvenței


Beneficiu


Beneficiu de lichidare


Bursă de valori


Bursă de mărfuri


Privilegiu


Primă de emisie


Scadență


Insolvența


Averea debitorului


Creanțe garantate


Creanțe salariale


Creanțe bugetare


Valoare prag


Creditorii chirografari


Perioadă de observație


Tabel preliminar de creanțe


Tabel definitiv de creanțe


Tabel suplimentar de creanțe


Tabelul definitiv consolidat de creanțe


Reorganizarea judiciară


Categoria de creanțe defavorizate


Program de plată a creanțelor


Procedura generala de insolvență


Procedura simplificată de insolvență


Administratorul special


Administrator judiciar


Lichidator


Buletinul Procedurilor de Insolvență (B.P.I.)


Contract financiar calificat


Consumator captiv


Creditorul îndreptățit să participe la procedura insolvenței


Creditor îndreptățit să solicite deschiderea procedurii insolvenței


Procedura colectivă a insolvenței


Activitățile curente


Locațiune


Închiriere


Locator


Locatar


Contract de report


Reportator


Reportat


Titlu de credit


Societate comercială


Societate anonimă


Societate leonină


Solvabilitate


Nullum judicium sine deo Contacteaza-ne!