Dictionar juridic : A, C, H, P, U, Z

Contract financiar calificat


Creditorul îndreptățit să participe la procedura insolvenței


Privilegiu


Primă de emisie


Averea debitorului


Creanțe garantate


Creanțe salariale


Creanțe bugetare


Creditorii chirografari


Perioadă de observație


Categoria de creanțe defavorizate


Program de plată a creanțelor


Procedura generala de insolvență


Procedura simplificată de insolvență


Administratorul special


Administrator judiciar


Contract financiar calificat


Consumator captiv


Creditorul îndreptățit să participe la procedura insolvenței


Creditor îndreptățit să solicite deschiderea procedurii insolvenței


Procedura colectivă a insolvenței


Activitățile curente


Contract de report


Partaj judiciar


Paternitate


Părinți


Purtarea abuzivă


Punerea în primejdie a unei persoane în neputinţă de a se îngriji


Pruncuciderea


Prostituţia


Profanarea de morminte


Produs al infracţiunii


Proces verbal


Proba veritatii


Primirea de foloase necuvenite


Perversiunea sexuală


Parte vătămată


Pagubă


Pactum sceleris


Habeas Corpus


Cabinet de instrucție


Avertisment


Autorul moral


Autorul faptei


Autoritate de lucru judecat


Audia


Atentat


Armaş


Nullum judicium sine deo Contacteaza-ne!