Dictionar juridic : P

Privilegiu


Primă de emisie


Perioadă de observație


Program de plată a creanțelor


Procedura generala de insolvență


Procedura simplificată de insolvență


Procedura colectivă a insolvenței


Partaj judiciar


Paternitate


Părinți


Purtarea abuzivă


Punerea în primejdie a unei persoane în neputinţă de a se îngriji


Pruncuciderea


Prostituţia


Profanarea de morminte


Produs al infracţiunii


Proces verbal


Proba veritatii


Primirea de foloase necuvenite


Perversiunea sexuală


Parte vătămată


Pagubă


Pactum sceleris


Nullum judicium sine deo Contacteaza-ne!