Dictionar juridic : P, T

Privilegiu


Primă de emisie


Perioadă de observație


Tabel preliminar de creanțe


Tabel definitiv de creanțe


Tabel suplimentar de creanțe


Tabelul definitiv consolidat de creanțe


Program de plată a creanțelor


Procedura generala de insolvență


Procedura simplificată de insolvență


Procedura colectivă a insolvenței


Titlu de credit


Tantiemă


Taxă pe cifra de afaceri


Partaj judiciar


Paternitate


Părinți


Purtarea abuzivă


Punerea în primejdie a unei persoane în neputinţă de a se îngriji


Pruncuciderea


Prostituţia


Profanarea de morminte


Produs al infracţiunii


Proces verbal


Proba veritatii


Primirea de foloase necuvenite


Perversiunea sexuală


Parte vătămată


Pagubă


Pactum sceleris


Tantiemă


Taxă pe cifra de afaceri


Nullum judicium sine deo Contacteaza-ne!