Drept civil

in materia dreptului civil aparam interesele clientilor nostri cu profesionalism si seriozitate pledand in fata instantelor civile judecatoresti de orice grad in cauze de la cele mai simple pana la cele mai complexe
reprezentam si acordam consultanta juridica de specialitate in cauze ce privesc divorturi, incredintare de minor(i), stabilire si acordare alocatie de crestere minor(i), stabilirea si acordare de alocatie pentru continuarea studiilor, succesiuni, partaje succesorale si judiciare, actiuni in evacuare prin procedura speciala sau de drept comun, actiuni pentru emiterea sentintei care sa tina loc de act autentic de vanzare cumparare, daune materiale, daune interese, daune morale, despagubiri, revendicari imobiliare, ordin de protectie, uzucapiuni, actiuni in pretentii, puneri sub interdictie, actiuni in constatare, actiuni in anulare, actiuni oblice, actiuni pauliene, actiuni posesorii, contestatii la executare silita, precum si actiuni in declararea simulatiei
oferim servicii de reprezentare si asistare in fata birourilor notariale si de executor judecatoresc de pe raza Municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov
oferim servicii de reprezentare si asistare in fata oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara de pe raza Municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov
acordam consultanta in materia achizitiilor publice si privatizari
acordam consultanta in materie fiscala
tehnoredactam contract de vanzare cumparare de bunuri mobile si imobile, contract de locatiune, contract de comodat, contract de donatie, contract de schimb, contract de depozit, contract de comision, contract de calificare profesionala, contract de antrepriza, contract de leasing, contract de mandat comercial, contract de editare, contract de barter, contract de clearing, contract de novatiune, contract de sponsorizare, contract de locatie de gestiune, contract de cesiune, contract de concesiune, contract de mandat, contracte individuale de munca,
reprezentam in procedura de infiintare a fundatiilor si a asociatiilor, tehnoredactam acte constitutive si statute pentru fundatii si asociatii
Cabinetul de avocat Ivan Razvan Claudiu oferă servicii de consultanţă şi acordă asistenţă juridică şi reprezentare atât companiilor naţionale sau multinaţionale, active în sectoare economice diverse, cât şi persoanelor fizice.
Imobiliar. Cadastru şi carte funciară
Cabinetul de avocat Ivan Razvan Claudiu acordă asistenţă juridică societăţilor şi persoanelor fizice în diverse proiecte imobiliare – clădiri de birouri, complexuri rezidenţiale, construcţii industriale – prin realizarea de analize de tip due-diligence, prin negocierea, redactarea şi revizuirea documentației juridice, de urbanism, de cadastru şi de carte funciară, necesare pentru încheierea tranzacţiilor, cum ar fi contracte de antrepriză de tip FIDIC, contracte de vânzare, superficie, uzufruct, arendă, antrepriză, închiriere.
Cabinetul de avocat Ivan Razvan Claudiu asigură asistență şi reprezentare în litigiile decurgând din aceste proiecte, precum şi în litigiile care au ca obiect restituirea proprietăților preluate abuziv.
Cabinetul de avocat Ivan Razvan Claudiu asigură asistenţă juridică în vederea soluţionării problemelor de publicitate imobiliară şi de carte funciară, atât în faţa oficiilor de cadastru şi de carte funciară, cât şi în faţa instanţelor judecătoreşti.
Familia în toate tipurile de cauze care au ca obiect relaţiile de familie: în proceduri judiciare şi de soluţionare amiabilă (mediere), precum divorț, exercitarea autorității părintești, regimuri matrimoniale (convenţii matrimoniale, partaj de bunuri comune), filiaţie;
în cazuri complexe cu elemente de extraneitate: divorț, adopţie, răpire internațională de copii.
Cabinetul de avocat Ivan Razvan Claudiu acordă consultanţă juridică clienţilor – societăţi, instituții financiare, autorități publice – în negocierea, redactarea şi modificarea tuturor tipurilor de contracte pe care aceştia le încheie în desfăşurarea activităţii lor: contracte de vânzare, închiriere, împrumut, distribuţie, mandat, antrepriză, gaj, comision, depozit, expediţie, furnizare, donaţie, sponsorizare, leasing, joint-venture, asigurare, agenţie, publicitate.
Cabinetul de avocat Ivan Razvan Claudiu asigură asistenţă şi reprezentare juridică în faţa tuturor instanţelor de drept comun şi arbitrale, precum şi a autorităţilor administrative competente în cauze privind încheierea şi executarea acestor contracte.
Moştenire
Cabinetul de avocat Ivan Razvan Claudiu acordă asistenţă juridică în procedurile notariale şi judiciare, clienţilor persoane fizice şi/sau persoane juridice, în calitate de creditori, cu privire la stabilirea drepturilor succesorale şi la partajul bunurilor.
Răspundere delictuală
Cabinetul de avocat Ivan Razvan Claudiu acordă asistenţă şi reprezentare juridică în faţa tuturor instanţelor de drept comun, dar şi a autorităţilor administrative competente, în cauze privind stabilirea răspunderii civile delictuale derivând din malpraxis, accidente rutiere, accidente de muncă, fapte penale etc.
Garanţii
Cabinetul de avocat Ivan Razvan Claudiu acordă asistenţă juridică în vederea constituirii garanţiilor personale sau reale, îndeplinirii formalităților cerute de lege privind publicitatea garanţiilor, precum şi în vederea executării garanţiilor.
Drept internaţional privat

Nullum judicium sine deo Contacteaza-ne!