Drept comercial

Înfiinţare societăţi

Cabinetul de avocat Ivan Razvan Claudiu acordă asistență juridică şi asigură reprezentarea clienţilor în toate fazele procedurii de înregistrare a unei societăţi în legătură cu alegerea tipului de societate adecvat scopului business-ului respectiv, obţinerea de autorizaţii sau de licenţe de funcţionare, redactarea tuturor actelor constitutive, inclusiv a contractelor de management, de împrumut şi a acordurilor între asociaţi.

Modificarea actelor constitutive

Se acordă asistenţă juridică societăţilor în legătură cu toate procedurile de modificare a structurii societare – asociaţi, administratori, directori, capital social etc. –, aşa cum aceasta este instituită de actele constitutive ale societăţii sau de alte înţelegeri între asociaţi.

Activităţi societare curente

În toate operaţiunile curente ale unei societăţi, avocaţii Cabinetul de avocat Ivan Razvan Claudiu acordă asistenţă juridică în legătură cu asigurarea respectării normelor legale în cazul luării deciziilor de către organele societăţii, redactarea de documente, acordarea de diverse autorizaţii, licenţe şi permise de funcţionare.

Dizolvare și lichidare

Cabinetul de avocat Ivan Razvan Claudiu acordă societăţilor asistenţă juridică în procedurile legale cu privire la procedurile de dizolvare, lichidare şi radiere a societăţilor din Registrul Comerţului.

Fuziuni și achiziții

Cabinetul de avocat Ivan Razvan Claudiu şi-a dezvoltat permanent acest domeniu de practică prin finalizarea a numeroase proiecte cross-border sau locale, fie de partea achizitorului, fie de cea a vânzătorului, într-o mare varietate de domenii economice – energie şi resurse naturale, retail, publicitate, producţie industrială. În acest domeniu de practică, avocaţii Cabinetul de avocat Ivan Razvan Claudiu realizează evaluări de tip due-dilligence ale aspectelor juridice relevante, în vederea negocierii, redactării şi executării contractului de vânzare.

Alte situații pentru care putem oferi asistență juridică și reprezentare a clienților sunt detaliate în cele ce urmează:

  • înființări de ONG-uri
  • înființări de asociații / fundații
  • cesiuni părți sociale
  • înființare puncte de lucru
  • recuperări creanțe / datorii

Nullum judicium sine deo Contacteaza-ne!