cabinet avocat drept penal

Poza 1

Solutia legislativa cuprinsa de codul de procedura panala in art.453 alin.1lit.f care nu limiteaza cazul de revizuire la cauza in care a fost invocata exceptia de neconstitutionalitate, este neconstitutionala.

DECIZIA Nr. 126 din 3 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 88 alin. (2) lit. d), art. 452 alin. (1), art. 453 alin. (1) lit. f), precum și ale art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală Publicată în Monitorul Oficial nr.185 din 11.03.2016
Augustin Zegrean - președinte Valer Dorneanu - judecător Petre Lăzăroiu - judecător Mircea Ștefan Minea - judecător Daniel Marius Morar - judecător Maria Pivniceru - judecător Puskás Valentin Zoltán - judecător Maya Teodoroiu - judecător Tudorel Toader - judecător Mihaela Ionescu - magistrat asistent 1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 88 alin. (2) lit. d), art. 452 alin. (1) și art. 453 alin. (1) și (2), precum și ale art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Viorel Săvel Botezatu în Dosarul nr. 2.329/86/2015 al Curții de Apel Suceava Secția penală și pentru cauze cu minori și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.094D/2015. 2. Dezbaterile au avut loc la data de 23 februarie 2016, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Cosmin Grancea, în prezența apărătorului autorului excepției, și au fost consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, când, pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, în temeiul dispozițiilor art. 57 și art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea a amânat pronunțarea pentru data de 17 martie 2016. După întocmirea încheierii de amânare a pronunțării, Curtea, constatând că pentru ședința de deliberări din data de 17 martie 2016 nu va putea fi îndeplinită condiția prevăzută de art. 58 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 47/1992, în temeiul dispozițiilor art. 230 din Codul de procedură civilă și ale art. 14 din Legea nr. 47/1992, a preschimbat termenul de pronunțare de la data de 17 martie 2016 la data de 3 martie 2016, când a pronunțat prezenta decizie. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: 3. Prin Decizia penală nr. 70 din 4 iunie 2015, pronunțată în Dosarul nr. 2.329/86/2015, Curtea de Apel Suceava Secția penală și pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 88 alin. (2) lit. d) din Codul de procedură penală „în măsura în care îngrădesc  exercitarea liberă și independentă a profesiei de avocat și dreptul inculpatului la apărare raportat la art. 24 și art. 53 alin. (1) și (2) din Constituție și art. 6 paragraful 3 lit. c) din Conv enția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale”, art. 452 alin. (1) și art. 453 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală „în măsura în care nu permit revizuirea unei hotărâri judecătorești ce s-a întemeiat pe o prevedere legală declarată neconsti

Citeste
Poza 1

Solutia legislativa prevazuta de art.70 CPP, care stabileste ca asupra cererii de recuzare a procurorului formulata in faza de judecata, in faza camerei preliminare sau in fata judecatorului de drepturi si libertati se pronunta procurorul ierarhic superior este neconstitutionala Decizia 625/26.10.20

DECIZIA Nr. 625 din 26 octombrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 69 și art. 70 din Codul de procedură penală Publicată în Monitorul Oficial nr.107 din 07.02.2017 Valer Dorneanu — președinte Marian Enache — judecător Petre Lăzăroiu — judecător Mircea Ștefan Minea — judecător Daniel Marius Morar — judecător Mona – Maria Pivniceru — judecător Livia Doina Stanciu — judecător Simona – Maya Teodoroiu — judecător Varga Attila — judecător Daniela Ramona Marițiu — magistrat – asistent 1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 69 și art. 70 din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Anica Kopicuc în Dosarul nr. 4.600/1/2015 al Înaltei Curți de Casație și Justiție — Secția penală. Excepția formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 44D/2016. 2. Dezbaterile au avut loc în ședința publică din 22 septembrie 2016, în prezența reprezentantului Ministerului Public, procuror Cosmin Grancea, și au fost consemnate în încheierea din acea dată, când, având în vedere cererea de întrerupere a deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, Curtea, în conformitate cu dispozițiile art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a amânat pronunțarea pentru data de 18 octombrie 2016, respectiv 26 octombrie 2016. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: 3. Prin Încheierea din 7 ianuarie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 4.600/1/2015, Înalta Curte de Casație și Justiție — Secția penală a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 69 și art. 70 din Codul de procedură penală , excepție ridicată de Anica Kopicuc cu ocazia soluționării unui proces penal. 4. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autoarea acesteia susține că soluționarea cererii de recuzare a procurorului de ședință de către procurorul ierarhic s uperior, chiar și în cazul în care cererea de recuzare este formulată în cadrul camerei preliminare, contravine dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 20, art. 21, art. 130, art. 133 și art. 147. Apreciază că cererea de recuzare a procurorului de ședinț ă trebuie soluționată de către instanța de judecată în fața căreia a intervenit acest incident procedural, iar nu de către procurorul ierarhic superior. 5. Înalta Curte de Casație și Justiție — Secția penală apreciază că excepția de neconstituționalitate este întemeiată. Se arată că, potrivit noii reglementări, procedura de soluționare a recuzării procurorului, fie că cererea de recuzare privește procurorul care supraveghează urmărirea penal

Citeste
Poza 1

Impăcarea in materie penala produce efecte numai dacă are loc până la citirea actului de sesizare a instanței

CCR. Încheierea unui acord de mediere cu privire la infracțiunile pentru care poate interveni împăcarea produce efecte numai dacă are loc până la citirea actului de sesizare a instanței
În ziua de 15 iunie 2016, Plenul Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.67 din Legea nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator și ale art.16 alin.(1) lit.g) teza finală din Codul de procedură penală, cu următorul cuprins:
Art.67 din Legea nr.192/2006:
”(1) Dispoziţiile din prezenta lege se aplică şi în cauzele penale, atât în latura penală, cât şi în latura civilă, după distincţiile arătate în prezenta secţiune.
(2) În latura penală a procesului, dispoziţiile privind medierea se aplică numai în cauzele privind infracţiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.
(3) Părţile şi subiecţii procesuali nu pot fi constrânşi să accepte procedura medierii.”
Art.16 alin.(1) lit.g) teza finală din Codul de procedură penală:
”(1) Acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare, iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă: […] g) […] a fost încheiat un acord de mediere în condiţiile legii”.
În urma deliberărilor, Curtea, cu majoritate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art.67 din Legea nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, în interpretarea dată prin Decizia nr.9 din 17 aprilie 2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, sunt constituționale în măsura în care încheierea unui acord de mediere cu privire la infracțiunile pentru care poate interveni împăcarea produce efecte numai dacă are loc până la citirea actului de sesizare a instanței, se precizează în comunicatul instituției.
În ceea ce priveşte dispoziţiile art.16 alin.(1) lit.g) teza finală din Codul de procedură penală, Curtea, cu unanimitate de voturi, a respins excepţia de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată şi a constatat că acestea sunt constituţionale în raport de criticile formulate.

Citeste

Nullum judicium sine deo Contacteaza-ne!